Læs mere om

Specialudstyr

Rodskærer/Stik fjerner.
Djursland Kloakservice råder over flere modeller og størrelse til udskæring af trærødder, fjernelse af aflejringer, udragende stik/påhug mv.

Spiralskærermaskine.
Til rensning af faldstammer for fedt og aflejringer. Udskæring af trærødder i mindre kloaksystemer. Udblokning af kalk rør mv.

Rør- og Brøndsøgningsudstyr.
Special sonde monteret enten på spuledysse eller på kamera. Der kan søges efter brønde eller retning på rør.

Container/lukkede/vandtætte.
Til slamafvanding. Askebundfældning, buffertanke mv.

Sikkerhedsudstyr.
Djursland Kloakservice råder over luftforsynet åndedræts værn. Gastætte kemikaliedragter og alt obligatorisk sikkerhedsudstyr.

Satellit spulevogn.
DKS råder over flere satellit spulevogne som gør det muligt at spule kloakledninger der ligger langt fra kørefast vej.

Satellit spulevogne er lette og smalle og de kører på gummi larvebånd hvilket gør dem yderst anvendelige i baggårde, parker samt i bløde områder.
Det er muligt at operere over 500 meter væk fra kørefast vej med satellit spulevognen.”