Afdelinger

Administration
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

Ulstrup
86 46 39 44

U-Sinding Gruppen

Djursland Kloakservice ApS er moderselskabet i Ulrik Sinding Gruppen, som også omfatter firmaerne:

  • Djursland Kloakservice
  • Djursland Vand Tech
  • Djursland Spildoliedepot
  • DKS-Midtjylland Kloak og Industriservice
  • DKS-Ebeltoft
  • DKS-Fjellerup

Vi beskæftiger ca. 25 super kvalificerede medarbejdere, der dagligt løser opgaver indenfor kloakrensning, højtryksspuling, tørstofsugning, kedelrensning, jordrensning m.m.

Djursland Kloakservice råder over:

  • 10 stk. kombi slamsugere
  • 3 stk. mobil slamafvandingsvogne
  • 2 stk. containerbiler 2 stk. tørstofsuger
  • 7 stk. højtryksanlæg

Djursland Kloakservice er GMC miljøcertificeret i et samarbejde med Norddjurs Kommune.

Ulrik Sinding Gruppen
I 1964 stiftede Orla Sinding firmaet Djursland Kloakservice. Arbejdet bestod primært af kloakrensning hos private.

I 1979 blev Ulrik Sinding medejer af firmaet, og man begyndte at beskæftige sig med industrirensning.

I 1989 overtog Ulrik Sinding hele firmaet og i dag er vi et af Danmarks førende firmaer indenfor industrirensning. Man har også formået at holde fast i kloakrensnings opgaver i den offentlige og private sektor.

I 1990 dannes Djursland Spildoliedepot som er den lokale modtagestation for olie og kemiaffald på Djursland.

I 1992 etableres Djursland Vandteknik som tager sig af de helt specielle renseopgaver med vand som værktøj.

I perioden fra 2002 anskaffes europas kraftigste højtryksrenser på 3000 BAR, en kombi slamsuger med vandgebrug som er fareklassegodkendt, samt en kraftig tørsuger/vådsuger.

I 2005 bliver der indkøbt to KSA slamafvandere, da vi begynder på tømningsordning for septictanke i 5 kommuner. Der bliver ligeledes indkøbt 3 varevogne og endnu et højtryksanlæg bygges. Oliedepotet flytter fra Grenaa til Trustrup hvor også kontoret flytter til primo 2006.

Djursland Kloakservice ApS får Grenaa Kommunes GMC miljøcertifikat i 2006 for ekstraordinært miljøarbejde.

1. maj 2008 overtager Djursland Kloakservice, Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse Ulstrup A/S. Dermed vokser firmaet med 4 nye medarbejdere og 4 store kombinerede slamsugere/spulevogne, hvoraf de 2 er med vandgenbrug og én er udstyret med en 1000 bars højtrykspumpe som bruges til at skære kloakstik, fjerne aflejringer m.v. Djursland Kloakservice råder nu over 17 specialvogne indenfor slamsugning, slamafvanding, tørstofsugning og højtryksspuling, samt 20 medarbejdere.

I 2009 investerer Djursland Kloakservice i endnu en stor genbrugsspuler samt en speciel kombi slamsuger med højtryk til udskæring af aflejringer mm. Der bliver også indkøbt 2 nye trækkere. Alle nye køretøjer er med euro 5 motorer. I slutningen af 2009 bliver vi forhandler/udlejer af WiseCon elektriske rottefælder.

I 2010 investerer Djursland Kloakservice i endnu en stor genbrugsspuler. Denne gang en speciel terrængående vogn med 6 hjuls-træk. Firmaet råder nu over 18 specialkøretøjer, hvoraf 9 af dem er med euro 5 motorer og 1 stk. er med euro 4 motor. DVT investerer i endnu et kraftigt 3000 BARs højtryksanlæg. 

I 2011 investeres i en ny specialbygget tørstofsuger, hvor DKS har medvirket i udviklingen. 

I 2012 bygges der nyt garageanlæg på Energivej 13, Hvorslev i Ulstrup, med vaskehal og velfærdsrum.

I 2014 får firmaet leveret den første euro 6 slamsuger. Det er en MAN 26-480, med et JHL-ADR kombianlæg. 

I 2015 indkøbes en ny Moos AVC slamafvandingscontainer, og der udskiftes i varevognene til en 3500 kg kassebil med lift, samt en lille 4 personers hvidpladebil til at mandskabet kan køre i. DKS får fornyet sit GMC Miljø Certifikat.

I 2016 investeres der i en ny kombi slamsuger fra Simon Moos maskinfabrik i Sønderborg. 

2017 bliver der indkøbt 2 stk. mammutsugere, begge af hollandsk fabrikat. En brugt men total renoveret sættevogns mammutsuger fra Naktgeboren og en helt fabriksny cyclo vac fra KOKS, med et helt nyt cyclon system. Denne er opbygget på en 4-akslet bil. Den gamle vogn 15 fra JHL, der aldrig har levet op til forventningen, blev solgt.