Varslingsbrev ang. tømningsordning for bundfældningstanke

I forbindelse med at vi kommer og tømmer din bundfældningstank, er der nogle vigtige informationer du skal være særligt opmærksom på.

Ønsker du at være til stede, når tanken tømmes

Så kan vi ringe til dig dagen forinden. I det tilfælde bedes du venligst kontakte os. Hvis dækslet ikke umiddelbart ligger synligt i terrænet, bedes du ligeledes kontakte os.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Fri adgang til tank og dæksel

Langt de fleste grundejere er rigtig gode til at tilvejebringe ordnede tømningsforhold for chaufføren, men for en god ordens skyld beder vi dig være opmærksom på følgende: 

Bill

  

  • Tilkørselsvejen frem til ejendommen skal være mindst 3,6 m bred og frihøjden under grene m.v. skal være mindst 4,0 m. 
  • Hvis dette krav ikke kan opfyldes, vil tømningen formentlig blive forsinket, da tanken skal tømmes med anden slamsuger.
  • Husk at frilægge tankens dæksel inden tømningen. Dvs. at græs/jord/ral/sten /sne skal fjernes, så dækslet frit kan åbnes af chaufføren. 
  • Hvis dækslets placering er anvist (med pæl eller lignende), kan chaufføren foretage frigravning af dækslet (dog max. 30 cm dybde). Dette skal aftales med Djursland Kloak Service - inden tømningen foretages. Gebyret, der opkræves af Reno Djurs, udgør 31,25 kr. inkl. moms.
  • Ejendommens husnummer skal sidde synligt og fremstå med tydelige tal.
  • Sikkerhedshensyn:Du må aldrig lade tanken stå åben uden opsyn.

 

 

Gebyr for forgæves kørsel

Hvis der ikke er fri adgang til bundfældningstanken på grund af vanskelige tilkørsels- eller adgangsforhold, ikke frilagt dæksel eller ikke anvist dæksel, kan du blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Gebyret, der opkræves af Reno Djurs, udgør 118,75 kr. inkl. moms.                                      

 

Returvand ønskes ikke ledt tilbage i tanken

Hvis du ikke ønsker ´returvand´ ledt tilbage i tanken, skal du kontakte os.

Dette er en tillægsydelse (særtømning) udover det ordinære gebyr, der betales til Reno Djurs. Gebyret fremgår af nedenstående skema.

 

Fremskudt tømning (op til 3 måneder før ordinær tømning)

Hvis du har behov for tømning af tanken før den ordinære tømning, kan dette aftales ved at kontakte os. Det kaldes en fremrykket ordinær tømning. Gebyret fremgår af nedenstående skema. Tømningen kan normalt max. fremrykkes 3 måneder. Hvis tanken tømmes af en anden entreprenør end Djursland Kloak Service, kan dette normalt ikke erstatte den ordinære tømning.

Tømningsrapport

Når ejendommen er besøgt, vil der blive lagt et kort i din postkasse. Tømningsrapporten vil herefter kunne ses på ”Min side” på www.renodjurs.dk. Her kan du også læse mere om den kommunale tømningsordning. Husk at holde din mailadresse opdateret.

 

Tillægsydelser, der ikke er en del af den kommunale tømningsordning (opkræves af Djursland Kloak Service)

Djursland Kloak Service kan tilbyde følgende tillægsydelser i forbindelse med den ordinære tømning. Disse skal bestilles inden den ordinære tømning.

 

Returvand ønskes ikke retur

1.062,50 kr. inkl. moms

Fremskudt ordinær tømning (eller aftalt tømningsdato)

1.062,50 kr. inkl. moms

Tillægspris for spuling af rør (pr. løbende meter).

23,00 kr. inkl. moms

Tillægspris for tømning af køkkenbrønde. Max. 150 l.

102,00 kr. inkl. moms

Tillægspris for tømning af sivebrønd (op til 2 m3).

765,00 kr. inkl. moms

 

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger - eller bestilling af tillægsydelser på 86334677. Kontortiden er mandag-torsdag fra 8.00-15.00 samt fredag fra 8.00-14.00.

 

Med venlig hilsen

Djursland Kloakservice ApS

 

Slide1